Hoe is de Kiwanispop ontstaan?

Hoe is de Kiwanispop ontstaan?

In 2013 is het 20 jaar geleden dat de Kiwanispop in Australië werd 'uitgevonden' en 18 jaar geleden dat de Belgische Kiwanian Benny Fevery de Kiwanispop als eerste meebracht uit Australië naar Europa. In Nederland is de Kiwanispop sinds ongeveer 2000 bekend.  De Kiwanis Clubs kopen de Kiwanispop en stellen deze beschikbaar aan kinderen op kinderafdelingen van ziekenhuizen en in de speciale kinderziekenhuizen in Nederland. De Kiwanispop wordt gemaakt door mensen bij Siza te Arnhem, vroeger bekend als 'Het Dorp', en andere Siza-vestigingen in Gelderland.

Bij producten voor kinderen in een ziekenhuis mag de veiligheid van de daarvoor gebruikte materialen geen punt van discussie zijn. Bij de keuze en de samenstelling van de materialen is daarom de uiterste zorgvuldigheid in acht genomen. De Kiwanispop voldoet aan de CE normen die worden gesteld aan speelgoed voor kinderen van 0 jaar en ouder. 

Naast de Kiwanispop worden bij Siza nog andere producten gemaakt zoals zeepjes, kaarsjes en koekjes in de vorm van de pop.

Ook kunnen de displaydozen waarin de Kiwanispoppen worden geleverd, worden voorzien van de naam/namen van sponsor(s). 

Op de site van Kiwanis Luxemburg staat een uitgebreide collectie kunstwerken op basis van Kiwanispoppen